Menu

Pomoc dla Ukrainy

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI Z UKRAINY W KONTEKŚCIE OBECNEJ SYTUACJI W UKRAINIE

1. Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do publicznego przedszkola na warunkach dotyczących obywateli polskich.
2. Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do publicznego przedszkola odbywa się w trakcie roku szkolnego, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola
3. W celu zapisania dziecka do przedszkola należy złożyć wniosek do dyrektora przedszkola
4. Przyjmowanie dzieci przybywających z zagranicy jest uregulowane na poziomie ustawowym.
5. W procesie tym nie ma znaczenia prawna podstawa pobytu dziecka na terenie Polski.

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U.2020.1283 t.j. z dnia 2020.07.23)

2. Nauka cudzoziemców – wyciąg z ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. 2021.1082)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Co nowego? czyli Komunikaty, Relacje, Konkursy...

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi…

Jak wspierać i czy rozmawiać z...

24-03-2022 Hits:81 KOMUNIKATY

Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna „Ola, Bory...

24-03-2022 Hits:77 KOMUNIKATY

Podziękowania

     ...

07-03-2022 Hits:106 KOMUNIKATY

Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy

Znamy już laureatów międzyprze...

27-02-2022 Hits:280 KOMUNIKATY

Bal karnawałowy

...

17-01-2022 Hits:140 KOMUNIKATY

Mapa dojazdu