Menu

ZAJĘCIA Z TYFLOPEDAGOGIEM

 

Katarzyna Stasiak- Radomska

Propozycja zajęć usprawniających percepcję wzrokową

Cel główny zajęć: usprawnianie percepcji wzrokowej

Cele szczegółowe:

 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
 • ćwiczenie percepcji słuchowej
 • poszerzanie słownictwa wokół określonej tematyki

Metody:

 • polisensoryczne
 • zadaniowe
 • aktywizujące

Pomoce:

 • ilustracje dołączone do poszczególnych zadań

Przebieg zajęć

 1. Powitanie :

"Miło zacznij nowy dzień

i uśmiechnij do mnie się,

klaśnij w ręce raz i dwa,

usiądź przy mnie hopsa sa"

 1. „Gimnastyka buzi i języka”- ćwiczenie usprawniające aparat mowy.
 1. Zabawa rozwijająca logiczne myślenie oraz spostrzegawczość wzrokową „Letnie zagadki”- Dziecko po rozwiązaniu zagadki znajdującej się na wylosowanej karcie odszukuje właściwy obrazek.
 1. Doskonalenie percepcji wzrokowej „Odszukaj cień”- zadaniem Dziecka jest wyszukanie cienia pasującego do wylosowanego obrazka

 2. Doskonalenie percepcji wzrokowej poprzez wyszukiwanie wskazanych przedmiotów.
 3. Doskonalenie analizatora wzrokowego „Kolorowe memory”
 4. Doskonalenie analizy i syntezy wzrokowej „Pary” – zadaniem Dziecka jest odszukanie pasujących do siebie par – rymów.
 1. Podziękowanie oraz pochwalenie Dziecka za aktywny udział w proponowanych zabawach

Propozycja zajęć usprawniających percepcję wzrokową

Temat: „ Zdrowe uśmiechy mamy, bo zwracamy  uwagę na to, co zjadamy”

Cel główny zajęć: usprawnianie percepcji wzrokowej

Cele szczegółowe:

 • usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
 • ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
 • ćwiczenie percepcji słuchowej
 • poszerzanie słownictwa wokół określonej tematyki

Metody:

 • polisensoryczne
 • zadaniowe
 • aktywizujące

Pomoce:

 • ilustracje dołączone do poszczególnych zadań

Przebieg zajęć

1.Powitanie :

"Miło zacznij nowy dzień

i uśmiechnij do mnie się,

klaśnij w ręce raz i dwa,

usiądź przy mnie hopsa sa"

 2. „Czyszczenie zębów”- ćwiczenia oddechowe

Dziecko otrzymuje sylwetę zęba z papieru przykrytą małymi kawałkami brązowej bibułki i za pomocą słomki przenosi „zanieczyszczenia” na kartkę obok.

3.„Szorujemy zęby”- ćwiczenia artykulacyjne

Dziecko naśladuje mycie zębów i  jednocześnie wypowiada: szy, szy, szy. Następnie „płucze” zęby – nabiera powietrze w usta i wypycha raz z jednej, raz z drugiej strony. Ćwiczenie powtarza kilka razy.

4. "Co lubią nasze zęby?" – zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową

Rodzic rozmieszcza na dywanie fotografie produktów spożywczych. Dziecko nazywa produkty znajdujące się na ilustracjach. Zastanawia się i wskazuje te, które są szkodliwe dla zębów oraz te, których jedzenie działa na zęby dobroczynnie (np. takie, które pomagają w „wymieceniu” resztek pokarmu z przestrzeni międzyzębowych – marchewka, jabłko). Układa właściwe fotografie przy sylwetach zdrowego i zepsutego zęba.

 5.„Zdrowy ząbek” –ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej

Dziecko ma za zadanie ułożyć obrazek z czterech elementów (ilustracja pocięta na cztery części po skosie).

6.„Którego warzywa brakuje?” – zabawa kształtująca pamięć wzrokową.

 Rodzic prezentuje Dziecku sylwety warzyw, które po zakończonej zabawie Dziecko może pokolorować. Dziecko zamyka oczy, a Rodzic w tym czasie chowa jedną sylwetę. Dziecko odgaduje, którego warzywa brakuje i opisuje, jak wyglądało.

7.„Wróżka Zębuszka” – ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Dziecko otrzymuje kartę pracy. Ma za zadanie starannie pokolorować, bez wychodzenia za linie, powstałe sylwety.

8.„Owoce” - zabawa doskonaląca pamięć wzrokową.

Rodzic prezentuje ciąg czterech ilustracji. Dziecko przygląda się, wymienia nazwy owoców i stara się zapamiętać kolejność. Rodzic odwraca kartoniki ilustracją w dół. Dziecko układa taki sam ciąg ze swojego zestawu ilustracji, a następnie sprawdza poprawność, od­wracając obrazki ułożone wcześniej przez Rodzica.

9.Podziękowanie oraz pochwalenie Dziecka za aktywny udział w proponowanych zabawach.

Katarzyna Stasiak- Radomska
Propozycja zajęć usprawniających percepcję wzrokową
Temat: „ Dzieci świata”

Cel główny zajęć: usprawnianie percepcji wzrokowej
Cele szczegółowe:
•usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej
•ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
•ćwiczenie percepcji słuchowej
•poszerzanie słownictwa wokół określonej tematyki

Metody:
•polisensoryczne
•zadaniowe
•aktywizujące
 
Pomoce:
•ilustracje dołączone do poszczególnych zadań

Przebieg zajęć
1.Powitanie :
"Miło zacznij nowy dzień
i uśmiechnij do mnie się,
klaśnij w ręce raz i dwa,
usiądź przy mnie hopsa sa"

2.„Gimnastyka buzi i języka”- ćwiczenie usprawniające aparat mowy.
 
•Śmieszne miny – Dziecko wymyśla zabawne miny. Może próbować naśladować mamę lub tatę.
•Smutna i wesoła mina – Rodzic zadaje pytania: Dlaczego dziewczynka po prawej stronie obrazka jest smutna? Jaki odgłos wydaje ktoś, kto jest smutny? A jakie odgłosy wydaje ktoś, kto jest wesoły?
Rodzic zachęca do naśladowania na zmianę wesołej i smutnej miny. Pyta: Jak się śmieje lalka z obrazka? Jak się śmieje miś? Jak się śmieje pajacyk? Podkreśla, że można śmiać się na różne sposoby, szeroko otwierać buzię i wydawać odgłosy: hahaha, hihihi, hehehe.

 
3.„Śmiecholandia”- ćwiczenia oddechowe
Rodzic recytuje fragment wiesza. W odpowiednich momentach Dziecko nabiera powietrza i jak najdłużej na jednym wydechu naśladuje różne rodzaje śmiechu – na dźwiękach wysokich lub niskich, głośno lub cicho itp.
Śmiecholandia (Ewa Małgorzata Skorek)

W Śmiecholandii – państwie małym,
słynnym w świecie prawie całym,
ludzie śmieją się tu wszyscy: obcy krewni, dalsi bliscy.
Śmieją się panowie (…): – Ho, ho, ho…
Śmieją się panie (…): – Ha, ha, ha…
Śmieją się chłopcy (…): – Ha, ha, ha…
Śmieją się dziewczynki (…): – Hi, hi, hi…
Śmieje się staruszka wprost do twego uszka: – He, he, he… (…)

4.„Wylosuj, zapamiętaj i pokaż!”- ćwiczenie pamięci wzrokowej oraz koordynacji ruchowej
 


5.„Ludzie z różnych stron świata” – gra doskonaląca spostrzegawczość wzrokową
Dziecko rozkłada na środku stołu kartoniki z fotografiami. Odwraca po dwie. Jeśli gracz odsłoni parę takich samych zdjęć, odkłada je na bok
 


6.„Która to maska? – ćwiczenie percepcji wzrokowej.
Rodzic opowiada o  wybranej masce, opisuje jej wygląd. Dziecko przygląda się maskom uważnie i odgaduje, o której jest mowa. Ważne, by Dziecko zamiast wskazywać palcem, odpowiadało.
 
7.„Na włoskim bazarku ”- ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej
Rodzic pokazuje i nazywa wszystkie obrazki, które Dziecko powinno odnaleźć. Następnie Dziecko losuje kartonik z rysunkami i próbuje odszukać na planszy obiekt z karty.
 


 
8.„Dzieci świata”- ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowej
Zadaniem Dziecka jest ułożenie pociętych na części obrazków przedstawiających dzieci z różnych stron świata.
 9.Podziękowanie oraz pochwalenie Dziecka za aktywny udział w proponowanych zabawach

Co nowego? czyli Komunikaty, Relacje, Konkursy...

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi…

Jak wspierać i czy rozmawiać z...

24-03-2022 Hits:81 KOMUNIKATY

Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna „Ola, Bory...

24-03-2022 Hits:77 KOMUNIKATY

Podziękowania

     ...

07-03-2022 Hits:105 KOMUNIKATY

Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy

Znamy już laureatów międzyprze...

27-02-2022 Hits:280 KOMUNIKATY

Bal karnawałowy

...

17-01-2022 Hits:140 KOMUNIKATY

Mapa dojazdu

Dane kontaktowe

Dyrektor:

Małgorzata Kołodziej

Dyrektor@p10.mikolow.eu

Adres:
Grudniowa 1b 
43-195 Mikołów, 
woj. śląskie, powiat: mikołowski

tel: 32 778 23 71 
e-mail: Sekretariat@p10.mikolow.eu

Godziny otwarcia:
pon-pt: od 6:00 do 17:00 

Nauczyciele:

Katarzyna Stasiak - Radomska KatarzynaStasiak-Radomska@p10.mikolow.eu

Karolina Blanik Karolina.Blanik@p10.mikolow.eu

Magdalena Kucybała Magdalena.Kucybala@p10.mikolow.eu

Katarzyna Kwaśniewska Katarzyna.Kwasniewska@p10.mikolow.eu

Elżbieta Tomiczek Elzbieta.Tomiczek@p10.mikolow.eu

Dagna Kołodziejczyk Dagna.Kolodziejczyk@p10.mikolow.eu

Anna Muszalska Anna.Muszalska@p10.mikolow.eu 

Izabela Cwalina Izabela.Cwalina@p10.mikolow.eu

Katarzyna Myszor Katarzyna.Myszor@p10.mikolow.eu

Aleksandra Polak Aleksandra.Polak@p10.mikolow.eu