Menu

ZAJĘCIA Z SURDOPEDAGOGIEM

Katarzyna Stasiak- Radomska

Propozycja zajęć usprawniających funkcje słuchowe

Cel główny zajęć: doskonalenie słuchu fizjologicznego

Cele operacyjne

dziecko potrafi:

  • usprawnianie analizatora słuchowego;
  • podział słów dwusylabowych na sylaby;
  • przeliczanie sylab w słowach dwusylabowych;
  • usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Metody:

  • polisensoryczne
  • zadaniowe
  • aktywizujące

 

Przebieg zajęć

  1. Powitanie :

"Miło zacznij nowy dzień

i uśmiechnij do mnie się,

klaśnij w ręce raz i dwa,

usiądź przy mnie hopsa sa"

Dziecko siada w parze razem z prowadzącą. Rodzic bierze maskotkę i przedstawia się: Witam cię misiu, jestem Dorota. Dziecko odpowiada: Witam cię misiu, jestem Zuzia.

  1. Rożek zagadek.

Rożek wykonany jest z dużego zwiniętego arkusza papieru kolorowego. Osobno na kartkach są przygotowane obrazki przedstawiające następujące słowa: lala, zegar, klocki, mama, tata, globus*:

 

Wykonujemy tyle rożków, ile jest obrazków. Do rożków wkładamy obrazki. Każdy powoli wyciągamy. Dziecko próbuje odgadnąć, co przedstawia dany obrazek. Po rozwiązaniu zagadek układa obrazki na dywanie.

3.Ukryte przedmioty.

Prowadząca wręcza dziecku obrazek przedstawiający pokój. Dziecko ma za zadanie wyszukać co najmniej cztery przedmioty, których nazwy wcześniej dzieliło na sylaby i otoczyć je pętlą (nazwy dwusylabowe).