Menu

Wizja i Misja

Wizja Przedszkola:

 • Pragniemy stworzyć przedszkole przyjazne środowisku, w którym będziemy rozbudzać
  u dzieci ciekawość otaczającego je świata, wzbogacać wiadomości na temat przyrody, rozwijać spostrzegawczość oraz wrażliwość jak również kształtować świadomość ekologiczną.
 • Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją szanować i chronić, podziwiać jej piękno.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, potrafiące wyrażać własne uczucia  i myśli, aktywne, zadowolone z osiąganych sukcesów, promujące zdrowy styl życia i zachowania proekologiczne.
 • Pragniemy w partnerskich relacjach z rodzicami stworzyć bezpieczne i przyjazne dzieciom przedszkole.
 • Chcemy stworzyć placówkę przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.
 • Przedszkole umożliwi wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględni
  w swoich działaniach potrzeby środowiska
 • Atmosfera będzie sprzyjać akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałać izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich ,,inności".
 • Zatrudniamy wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Pragniemy stworzyć dzieciom możliwość do samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

Misja Przedszkola:

 • Przedszkole jest miejscem wspaniałej zabawy, zdobywania nowych doświadczeń
  i pogłębiania wiedzy w atmosferze przyjaźni i akceptacji.
 • Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm
  i poczucie własnej wartości.
 • Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie rozwijali się w bezpiecznym i czystym środowisku, dlatego uwrażliwiamy je na piękno otaczającej je przyrody.
  Uczymy miłości do przyrody, odpowiedzialności i sposobów jej ochrony jak również działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Dążymy do stworzenia sytuacji do przeżyć w bezpośrednim kontakcie z obiektami
  i zjawiskami przyrodniczymi.
 • Pragniemy zaopatrzyć dzieci w zasadnicze wiadomości o ekosystemach, obiektach
  i zjawiskach występujących w ich najbliższym środowisku życia.
 • Staramy się dzieciom uzmysłowić związki przyczynowo - skutkowe wszelkich procesów przyrodniczych, zwłaszcza w najbliższym środowisku ich życia i działalności.
 • Pragniemy ukształtować postawę oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych
  i maksymalnej ich ochrony.
 • Nasze przedszkole pobudza twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację
  w ekspresji słownej, muzycznej i ruchowej.
 • respektujemy indywidualne potrzeby dziecka i wspieramy w dążeniu do samodzielności.
  W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne. Uczymy tolerancji, życzliwości, empatii, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Zadbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami
  w działaniach przedszkola.

Co nowego? czyli Komunikaty, Relacje, Konkursy...

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi…

Jak wspierać i czy rozmawiać z...

24-03-2022 Hits:81 KOMUNIKATY

Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna „Ola, Bory...

24-03-2022 Hits:77 KOMUNIKATY

Podziękowania

     ...

07-03-2022 Hits:105 KOMUNIKATY

Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy

Znamy już laureatów międzyprze...

27-02-2022 Hits:280 KOMUNIKATY

Bal karnawałowy

...

17-01-2022 Hits:140 KOMUNIKATY

Mapa dojazdu