Menu

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, od poniedziałku do piątku,
w godzinach 6.00 – 17.00, z wyjątkiem  przerw ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do potrzeb środowiska. Dzienny czas pracy oddziałów jest zgodny
z arkuszem organizacji przedszkola.

2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest we wszystkich oddziałach, w ciągu całego dnia w oparciu o ramowy rozkład dnia.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem zajęć dodatkowych, dostosowując go do możliwości , zainteresowań oraz rozwoju psychofizycznego dziecka.

 

Co nowego? czyli Komunikaty, Relacje, Konkursy...

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi…

Jak wspierać i czy rozmawiać z...

24-03-2022 Hits:81 KOMUNIKATY

Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna „Ola, Bory...

24-03-2022 Hits:77 KOMUNIKATY

Podziękowania

     ...

07-03-2022 Hits:105 KOMUNIKATY

Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy

Znamy już laureatów międzyprze...

27-02-2022 Hits:280 KOMUNIKATY

Bal karnawałowy

...

17-01-2022 Hits:140 KOMUNIKATY

Mapa dojazdu