Menu

TROPICIELE

  • P10
  • Kategoria: Tropiciele
  • Odsłony: 0

Drodzy Rodzice, informujemy, iż od 27.03.20r. szczegółowe propozycje zajęć nauczyciele przesyłają bezpośrednio na Państwa adresy e-mailowe.

  • P10
  • Kategoria: Tropiciele
  • Odsłony: 0

Tematyka tygodnia: "Woda i Słońce - nasz skarb"
I
,,Literkowy poranek” - zabawy czytelnicze, rozwijanie mowy, słuchu fonematycznego
Pomoce: wydrukowane lub napisane drukowanymi literami sylaby: wo – da, gu – ma, ki – wi, ko – ty, ra – ki, ta – ta, wa - ga
Rodzic rozkłada na dywanie kartoniki z sylabami. Zadaniem dziecka jest ułożenie ich w słowa: woda, guma, kiwi, koty, raki, tata, waga
,,Poranna gimnastyka Przedszkolaka” – zabawy ruchowe „Woda i Słońce”
Słońce świeci – deszczyk pada – zabawa orientacyjno-porządkowa.
Na hasło: Słońce świeci dzieci wyruszają na spacer, maszerują w dowolnych kierunkach po całym pokoju. Na hasło: Deszczyk pada – dzieci uciekają przed deszczem, chronią się, „przyklejając” plecy do ściany. Zabawę powtarzamy kilka razy.
Kropelki i chmurki – zabawa bieżna. Dzieci – kropelki swobodnie biegają po pokoju przy dźwiękach tamburyna lub (garnka i łyżki), na hasło: Chmurka rozmiar 5 obracają się wokół własnej osi. Potem ponownie stają się kropelkami.
Wiatr i liście – ćwiczenia tułowia. Dzieci dzielą się na dwa zespoły (lub dziecko – rodzic) Jeden z nich otrzymuje szarfy (można zrobić ze wstążki ). Pierwszy zespół to drzewa – stoją nieruchomo, drugi zespół to wiatry. Gdy rodzic potrząsa tamburynem (lub może szeleścić np. reklamówką jednorazową), wiatry biegają pomiędzy drzewami, natomiast drzewa, stojąc w miejscu, kołyszą swoimi gałęziami – wykonują luźne skłony tułowia w lewo i prawo. Gdy muzyka cichnie, wiatr przechodzi do przysiadu podpartego, a drzewa nieruchomieją. Następuje zmiana: wiatry stają się drzewami, a drzewa – wiatrami.
Omiń kałuże – zabawa skoczna. Rodzic rozkłada na dywanie kałuże – szarfy, sznurki tworzące pętle. Dzieci skaczą obunóż w przód, omijając kałuże. Wykonują przeskoki elastycznie, zeskakują na ugięte kolana.
Lodowe sopelki – zabawa z elementami równowagi. Dzieci biegają po pokoju. Na hasło: Lodowe sopelki stają nieruchomo na jednej nodze, przyjmując lodową pozę.
Wyciszenie - marsz z jednoczesnym wypowiadaniem słów przysłowia: „W marcu jak w garncu”

II
,,Matematyka wokół nas”- zabawa matematyczna
„Liczymy do przodu i do tyłu” – zabawa matematyczna. Rodzic rozkłada na dywanie  kartoniki z cyframi od 0 do 9. Dziecko układa je w odpowiedniej kolejności. Następnie  liczy do przodu i do tyłu. Dalej  dziecko losuje dowolną  cyfrę i liczy do przodu i do tyłu.
Dzieci  6–letnie prosimy o wykonanie karty pracy część 3 strona 42 – ćwiczenia dla  6- latków.

„Do zabawy zapraszamy – rodzice pobawcie się z nami” – „Wiosna śpiocha” zabawa odprężająca, rozciągająca
Rodzic na tle spokojnej muzyki, np. „Marzenia miłosnego” Franciszka Liszta, opowiada: „Wyobraźcie sobie, że jesteście zwierzątkiem, które zwinięte w kłębek zapadło w zimowy sen,  i śnią mu się piękne sny. Nadeszła wiosna. Słońce świeci coraz mocniej, nie ma już śniegu, a na drzewach rozwijają się pierwsze liście. Powoli się budzisz i przewracasz na plecy. Otwierasz zaspane oczy, powieki są jeszcze ciężkie po długim śnie. Wolno wyciągasz do góry prawą rękę, lewą rękę, potem prawą i lewą nogę. Klękasz i wyciągasz do tyłu prawą nogę, potem lewą nogę, a potem prawą i lewą rękę. Jesteś gotowy do pierwszego wiosennego spaceru na czterech łapach. Oglądasz wiosenną przyrodę… Po spacerze, zmęczony, kładziesz się na plecach i przeciągasz, wyciągasz jak najdalej nogi i ręce. Wreszcie kładziesz się wygodnie, rozluźniony, wesoły i odpoczywasz po pierwszym wiosennym dniu".
Dziecko ruchem ilustruje opowieść rodzica.

"O dobrą formę dbamy, aktywnie czas spędzamy” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych
Przybory: szarfy lub wstążki/wełna zielona, niebieska, czerwona  
Część wstępna: Dziecko dostaje szarfę lub wstążkę zawiązaną w pętlę. W marszu po obwodzie koła dziecko wykonuje ćwiczenia: - przekładanie szarfy z ręki do ręki z przodu i z tyłu na wysokości bioder (zmiana kierunku przekładania szarfy), - przekładanie szarfy nad głową i z tyłu za plecami (zmiana kierunku), - przekładanie w marszu szarfy raz pod jednym uniesionym kolanem raz pod drugim, - w marszu z ramionami w górze w dłoniach napięta szarfa. Dziecko na klaśnięcie zatrzymuje się i wykonuje skłon tułowia w przód, - stojąc na obwodzie koła dziecko przekłada szarfę od dołu do góry.
Część główna: Dziecko kładzie szarfy/ wstążki na podłodze tworząc z nich kółeczka. Dziecko  przemieszcza się pomiędzy rozłożonymi szarfami. Na klaśnięcie szybko zajmuje wolną szarfę i przyjmuje ustaloną pozycję w zależności od koloru szarfy:
- szarfa zielona – przysiad podparty,
- szarfa niebieska – siad skrzyżny,
- szarfa czerwona – postawa baczność.
Zabawa skoczna: „Morze, brzeg, plaża”. Dziecko układa szarfy/wstążki wzdłuż tworząc długą linię na podłodze. Następnie ustawia się twarzą do rodzica, a przed stopami mają szarfę. To znaczy, że znajdują się na „plaży”. Rodzic podaje hasła „plaża”, „brzeg”, „morze”.
„Brzeg” – dziecko musi naskoczyć na szarfę, „morze” – przeskakuje szarfę tak, żeby była za stopami. Rodzic podaje hasła w różnej kolejności. Dziecko które się pomyli wykonuje 2 przysiady. Dziecko odkłada szarfy na wskazane przez rodzica miejsce.
Część końcowa: ćwiczenie oddechowe: Dziecko siada przy stoliku i w parze z rodzicem przedmuchują do siebie piłeczkę do tenisa stołowego lub gazetę zwiniętą w kulkę.

III
,,Dziecięce masażyki" – masażyk w parach "Rzeczka"

Płynie, wije się rzeczka
(Rysujemy na plecach dziecka falistą linię;, wsuwamy palce za kołnierzyk)
Jak błyszcząca wstążeczka.
(delikatnie drapiemy je po plecach)
Tu się srebrzy, tam ginie,
A tam znowu wypłynie.
(przenosimy dłoń pod pachę i szybko wyjmujemy)


„Główka pracuje” - zagadki rozwiązuje

Otwórz link i rozwiąż zagadki
https://learningapps.org/view2076766

  • P10
  • Kategoria: Tropiciele
  • Odsłony: 2

Tematyka Tygodnia: Woda i Słońce – nasz skarb

I. „Bystre oczko”- zabawy rozwijające spostrzegawczość wzrokową "Kolorowe rybki"

Znajdź 7 różnic

,,Poranna gimnastyka Przedszkolaka” – zabawy ruchowe
Zestaw ćwiczeń porannych
1. „Głowa się budzi” – dzieci stoją w lekkim rozkroku, ręce trzymają na biodrach. Głowa jest „budzikiem” – dzieci odwracają głowę w lewo i kiwają nią, następnie powtarzają ćwiczenie z głową zwróconą w prawą stronę. Wykonują po kilka serii. Na koniec dotykają czubka głowy palcami i szybko potrząsają głową, bo „budzik dzwoni”.
2. „Budzi się całe ciało” – dzieci stoją w lekkim rozkroku i unoszą się na palcach, jednocześnie podnoszą wyprostowane, złączone ręce. Odliczają do 5, utrzymując taką pozycję, następnie powoli wykonują głęboki skłon w przód, głowę wkładają między kolana. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.
3. „Podskoki w parach” – dzieci stoją w parach (dziecko może być w parze z rodzicem), dotykają się plecami. Na hasło rodzica: hop! – podskakują, starając się zsynchronizować ruch w parze. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy.
4. „Wałkujemy ciasto” – każde dziecko kładzie przed sobą woreczek gimnastyczny lub mały ręcznik/ściereczkę. Przeskakuje na niego, rozpoczynając skok raz jedną, raz drugą nogą. Na hasło N. wałkujemy ciasto – dzieci zatrzymują się i gładzą woreczek/ ściereczkę jedną stopą, następnie próbują go podnieść palcami. Ćwiczenie należy powtórzyć kilka razy, zalecając jego wykonywanie raz prawą, raz lewą stopą.
5. „Ręce na głowę” – dzieci stoją w kole. Rodzic kolejno wskazuje różne części ciała i podaje ich nazwy. Zadaniem dzieci jest powtarzanie gestów rodzica. Po kilku poleceniach rodzic prosi dzieci, aby dotykały część ciała, które będą nazwane. Od tej chwili rodzic wskazuje jedną cześć ciała, a wypowiada nazwę innej, np. mówi noga, wskazując głowę.

II
„Odkryjmy razem literę” – odkrywanie małej i wielkiej litery
1. „Waga Waldka” – słuchanie opowiadania D. Kossakowskiej.
Ewa i Waldek są rodzeństwem. Ewa bardzo lubi bawić się lalkami. Jej ulubione lalki to: Wanda, Gabi i Walerka. Dziewczynka często wychodzi na podwórko, aby pojeździć na wrotkach. Ma je już dosyć długo i potrafi bardzo dobrze na nich jeździć. Wczoraj mama Ewy i Waldka kupiła nową wagę. Waga najbardziej spodobała się Waldkowi. Dzisiaj waży na niej winogrona i kiwi – swoje ulubione owoce.  Chce jeszcze zważyć szklankę z wodą i lalki Ewy.

Rozmowa na temat opowiadania.
- Kim są Ewa i Waldek?
- Czym lubi bawić się Ewa? - na czym lubi jeździć Ewa?
- Co wczoraj kupiła mama Ewy i Waldka?
- Komu najbardziej spodobała się waga?
- Co Waldek waży na nowej wadze?
- Jakie są ulubione owoce Waldka?


2. Wyszukiwanie na ilustracji przedmiotów, których nazwy zawierają głoskę „w”.
Karta pracy, cz. 3, s. 38. Dzieci oglądają ilustrację i wymieniają nazwy zawierające głoskę w: waga, winogrona, kiwi, wrotki, woda, walizka, wstążka.

3. Wskazanie wyrazu podstawowego – „waga” oraz obrazka przedstawiającego wagę (jest u góry na stronie 38).

4. Wypowiadanie sylab połączone z klaskaniem  Wa - ga
- Wypowiadanie kolejnych głosek wyrazu waga  w- a-g-a
- Liczenie głosek w wyrazie waga w-a-g- a 4 głoski
- Podawanie wyrazów zaczynających się na głoskę ,,w”  

5. Prezentacja litery „w” drukowanej małej i wielkiej.  (u góry, po lewej stronie s. 38)
Demonstracja litery „w” pisanej małej i wielkiej – porównanie jej z literą drukowaną.
- Pokaz pisania litery w, W bez liniatury – zwrócenie uwagi na kierunek pisania.
- Omówienie miejsca zapisu litery w małej i wielkiej w liniaturze.
- Analiza kształtu litery w, W.
- Ćwiczenia ręki przygotowujące do pisania – zaciskanie pięści, prostowanie palców, naśladowanie gry na pianinie, klaskanie.

5. Wykonanie karty pracy na stronie 39

6. Nauka pisania litery „w”, „W”
 - Ćwiczenia w pisaniu litery w, W palcem w powietrzu, na dywanie, na blacie stolika, na plecach brata lub siostry

7. Ćwiczenia pisaniu litery ,,W” na stronie 40 i 41

Pięciolatki: karty pracy część 3 - strony 30-33

• „Do zabawy zapraszamy- rodzice pobawcie się z nami”
,,Maszerujemy”  - rodzic gra na bębenku (garnek i łyżka ) w określonym tempie, a  dziecko porusza się w tym rytmie, wykonując czynności określone przez rodzica, np. przy tempie umiarkowanym – maszerują i mówią rytmicznie plum, plum, przy tempie szybkim – biegają i mówią pam, pam.

• "Sprawne rączki mam, wszystko robię sam"- malowanie pastelami


Środki dydaktyczne: kartki białe formatu A4, pastele olejne / farby, zagadka

Przebieg:
Rozwiązanie zagadki.
Jest z nami w każdej porze roku.
Codziennie wschodzi i zachodzi.
Ogrzewa rośliny i ludzi,
lecz jego nadmiar szkodzi.      (słońce)

„Jaki dzień lubisz?” – swobodna wypowiedź dziecka . Dziecko wypowiada się na temat tego jaki lubi dzień: słoneczny czy deszczowy. Mówi jak się czuje, gdy świeci słońce, a co czuje, gdy pada deszcz. Próbuje odpowiedzieć na pytanie co dobrego i co złego może zrobić słońce.

Podanie tematu pracy.
Dzieci rysują kredkami pastelowymi / farbami słoneczny dzień.

III
„English Time”-zabawa w języku angielskim

,,Flowers are growing” – zabawa ruchowo – naśladowcza
Dzieci rozpoczynają zabawę, kucając na dywanie, po czym wykonują ruchy zgodnie z poleceniem rodzica. Na początku prowadzący podaje instrukcje i jednocześnie prezentuje ruchy, a po kilku powtórzeniach wypowiada polecenia.

Flowers are growing
Dzieci wstają

Birds are Flying
Dzieci machają ramionami

The Sun is shining
Dzieci zamykają i otwierają dłoń

The spring is coming
Dzieci maszerują w miejscu

„Wiedzę o otaczającym nas świecie poszerzamy – prezentacje oglądamy”

,,Cykl hydrologiczny” – film edukacyjny

https://youtu.be/4Pcvil1sVJ8

Co nowego? czyli Komunikaty, Relacje, Konkursy...

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi…

Jak wspierać i czy rozmawiać z...

24-03-2022 Hits:81 KOMUNIKATY

Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna „Ola, Bory...

24-03-2022 Hits:78 KOMUNIKATY

Podziękowania

     ...

07-03-2022 Hits:106 KOMUNIKATY

Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy

Znamy już laureatów międzyprze...

27-02-2022 Hits:280 KOMUNIKATY

Bal karnawałowy

...

17-01-2022 Hits:140 KOMUNIKATY

Mapa dojazdu

Dane kontaktowe

Dyrektor:

Małgorzata Kołodziej

Dyrektor@p10.mikolow.eu

Adres:
Grudniowa 1b 
43-195 Mikołów, 
woj. śląskie, powiat: mikołowski

tel: 32 778 23 71 
e-mail: Sekretariat@p10.mikolow.eu

Godziny otwarcia:
pon-pt: od 6:00 do 17:00 

Nauczyciele:

Katarzyna Stasiak - Radomska KatarzynaStasiak-Radomska@p10.mikolow.eu

Karolina Blanik Karolina.Blanik@p10.mikolow.eu

Magdalena Kucybała Magdalena.Kucybala@p10.mikolow.eu

Katarzyna Kwaśniewska Katarzyna.Kwasniewska@p10.mikolow.eu

Elżbieta Tomiczek Elzbieta.Tomiczek@p10.mikolow.eu

Dagna Kołodziejczyk Dagna.Kolodziejczyk@p10.mikolow.eu

Anna Muszalska Anna.Muszalska@p10.mikolow.eu 

Izabela Cwalina Izabela.Cwalina@p10.mikolow.eu

Katarzyna Myszor Katarzyna.Myszor@p10.mikolow.eu

Aleksandra Polak Aleksandra.Polak@p10.mikolow.eu