Menu

CZWARTEK

 • OP
 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 123

Szanowni Państwo

informuję, że głównym miejscem wszystkich aktualnych i na bieżąco aktualizowanych informacji na temat pomocy Ukrainie i uchodźcom jest strona urzędu miasta - www.mikolow.eu/pomocdlaukrainy/
Zamieszczamy tam w Informatorze bieżące informacje o działalności, więc nie będziemy już w tym celu rozsyłali osobnych emaili tych samych informacji by ich nie dublować.
Proszę wykorzystać stronę, by być na bieżąco z wszystkimi informacjami i móc dalej udzielać tych informacji lub na tą stronę kierować zainteresowanych.

Z uszanowaniem
     Stanisław Piechula
     Burmistrz Mikołowa 


 
 
🇵🇱 NAJWAŻNIEJSZE MIEJSCA INFORMACYJNE W MIKOŁOWIE
🇵🇱 POMOC DLA UKRAINY I UCHODŹCÓW
👉Proszę o przekazywanie i informowanie
👉Linia telefoniczna: +48 32 – 32 48 280
👉Grupa Dyskusyjna po Ukraiński
👉Proszę zapisać się do obu grup i je wykorzystywać
🇺🇦 НАЙВАЖЛИВІШІ ІНФОРМАЦІЙНІ МІСЦЯ В МІКОЛУВІ
🇺🇦 ДОПОМОГА УКРАЇНІ ТА БІЖЕНЦЯМ
👉Прошу розповсюджувати та інформувати
👉Телефонна лінія: +48 32 - 32 48 280
👉Дискусійна група Facebook польською мовою
👉Дискусійна група Facebook українською мовою
👉Підпишіться на обидві групи та використовуйте їх
👉Зустрічі для українців з Міколова - щочетверга, в міському будинку культури Rynek 19
 

AKCJA POMOC DLA UKRAINY
Mikołowskie szkoły i przedszkola włączają się w akcję niesienia pomocy potrzebującym

 


AKCJA Dzieci - Dzieciom

 

 • OP
 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 142

WSPARCIE DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w polskich przedszkolach i szkołach niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie.

Rodzic dziecka lub osoba sprawująca bieżącą pieczę nad dzieckiem może przekazać dyrektorowi przedszkola lub szkoły:
- informacje dotyczące dziecka, np. stanu jego zdrowia, dysfunkcji rozwojowych lub niepełnosprawności, 
- dokumenty określające formy pomocy, które powinny być zapewniane w przedszkolu lub szkole, jeżeli dziecko je posiada.

Informacje te będą pomocne w zapewnieniu dziecku odpowiedniego wsparcia i pomocy. 
Dyrektor przedszkola lub szkoły, w porozumieniu z rodzicem dziecka lub osobą sprawującą bieżącą pieczę nad dzieckiem, organizuje kształcenia i wsparcie dla dziecka.

1. https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein

 • OP
 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 393

„MOGĘ! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja

  Drodzy Rodzice

            Województwo Śląskie udzieliło pomocy rzeczowej dla Przedszkola nr 10 w postaci przekazania 2 oczyszczaczy powietrza. Oczyszczacze powietrza zostały zakupione ze środków Województwa Śląskiego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej pn.: „Mogę! Zatrzymać SMOG - Przedszkolaku złap oddech” - II edycja, współfinansowanej przez Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

 • OP
 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 1369

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 10
w Mikołowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Nr 10 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p10.edu.pl                                                        

 • Data publikacji strony internetowej 2018-05-10                                                      
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-10    

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • Brak możliwości pomniejszenia i powiększenia tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30
 • Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ilona Gamoń               

 • e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon 785 775 575

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno  nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Nr 10
 • Adres: ul. Grudniowa 1B, 43-190 Mikołów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 785 775 575

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • budynek parterowy, wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
 •  trzy wejścia: jedno wejście główne dla rodziców i osób zainteresowanych oraz chronione alarmem i kodem  dwa boczne wejścia dla pracowników przedszkola
 • rozwiązania architektoniczne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń technicznych
 • w placówce obowiązuje zakaz wprowadzania psów - nie dotyczy on psów asystujących
 • w placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego
 • parking posiada wytyczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

 • P10
 • Kategoria: Uncategorised
 • Odsłony: 36

Katarzyna Stasiak- Radomska

Kącik Logopedyczny

Ćwiczenia logopedyczne – realizacja głoski [sz]

Głoska [sz] sprawia dzieciom sporo problemów, najczęściej jest zamieniana na głoskę [s]. Poprawna realizacja wymaga pionizacji języka, dlatego by przejść do ćwiczeń, trzeba najpierw zacząć od unoszenia go do góry. Podczas wymowy czubek języka unosi się do wałka dziąsłowego, gdzie pojawia się szczelina.

Podczas zabaw proszę dzieci, by pamiętały o trzech rzeczach:
•unosimy język do góry
•zbliżamy zęby do siebie, ale nie zaciskamy
•wargi lekko do przodu (lekki dziubek).


Ćwiczenia narządów mowy:

– „rakieta startuje” – język na dole, jak przy głosce [a], rakieta leży i przygotowuje się do lotu; starujemy, unosimy wysoko za górne zęby, rakieta stara się jak najdłużej utrzymać
– „rakieta krąży” – otwórz buzię i dotykaj czubkiem języka do nieba w buzi (podniebienia), policz ile gwiazdek jest na niebie. Można użyć np. rodzynki jako spadającej gwiazdy i przytrzymać ją chwilę czubkiem języka
– „rakieta leci” – język raz się unosi do góry, raz opada, przy maksymalnym otwarciu buzi
-„szumią drzewa” – naśladowanie szumu

Przypomnienie prawidłowej realizacji głoski [sz]

Najlepiej zaprezentować dziecku głoskę i poprosić o powtórzenie, jeżeli głoska została wcześniej wywołana przez logopedę, nie powinno być z tym problemu.

Ćwiczenia artykulacyjne
Jeżeli udaje się głoska w izolacji i nie jest to „s” ani nic innego, ćwiczymy w sylabach.
Sza, szo, sze, szu, szy
Asz, osz, esz, usz, ysz,
Asza, osza, esze, uszu, yszy

Propozycje ćwiczeń z wyrazami: szafa, szopa, szkoła, szatnia, mysz, afisz, wieszak, kosz, koszyk, szkatułka, szminka, itp.

Uwaga: jeżeli dziecko ma także problemy z innymi głoskami (np. r, ż, cz, dż) nie wymagamy, by uczyło się tych wyrazów, czyli je opuszczamy i wymyślamy w zamian inne. Nie ma sensu uczenie, wielokrotnie powtarzanie przez dziecko wyrazu „ser”, gdy wymawia go jako „sel”. Jeżeli nauczy się wymawiać głoskę „s” prawidłowo, to „sel” też się pojawi, a później przyjdzie też czas na „ser”.
Aby poprawna realizacja weszła dziecku w nawyk, potrzebne są częste ćwiczenia i samokontrola np. przed lustrem (w przypadku międzyzębowych głosek) lub nagrywanie dziecka i wspólne słuchanie czy dobrze wypowiedziało wyraz (w przypadku głosek o różnym brzmieniu np. sz-s).

Bajka logopedyczna – Spacer małej świnki
 „Spacer małej świnki”
 


Na wiejskim podwórku mieszkała mała świnka – Chrumoczka (naśladujemy odgłos świnki). Była ona bardzo ciekawa wszystkiego, co się wokół niej dzieje (otwieramy szeroko buzię i językiem oblizujemy wargę górną i dolną, robiąc koło), dlatego też postanowiła sprawdzić, co robią inne zwierzątka i wybrała się na spacer.
Na łące spotkała krowę, która jadła smaczną trawę (naśladujemy ryk krowy i ruszamy ustami, tak jakbyśmy coś przeżuwali). Niedaleko krowy, na polanie, hasał koń Siwek razem ze swoim małym źrebaczkiem (kląskamy, jak konie). Świnka przywitała się ze zwierzątkami i poszła dalej, kiedy doszła do lasu, usłyszała wołanie sowy (naśladujemy sowę u-hu-u-hu). Zdziwiła się, bo przecież sowy w dzień śpią, jednak ta powiedziała jej, że obudził ją dźwięk wozu strażackiego, który jechał w stronę podwórka świnki (na przemian rozciągamy wargi i-o-i-o, można głośno –potem coraz ciszej).
Chrumoczka bardzo się wystraszyła i pobiegła do swojego domu (dyszymy jak w trakcie męczącego biegu, wysuwamy język, otwieramy usta). Kiedy świnka dobiegła na miejsce okazało się, że strażacy gasili pożar kurnika, biedne kurki rozbiegły się po całym podwórku, głośno gdacząc (naśladujemy kurki ko-ko), a gospodarz pędził za nimi, usiłując je wszystkie policzyć (otwieramy buzię i liczymy języczkiem wszystkie zęby u góry i na dole). Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, wszystkie kury się znalazły.
Gospodarz podziękował strażakom za pomoc, a jego córka przesłała na pożegnanie buziaki (cmokamy, ściągając mocno wargi). Chrumoczka była taka zmęczona, że położyła się w swojej ulubionej kałuży i zasnęła, głośno chrapiąc (otwieramy usta i chrapiemy).

Co nowego? czyli Komunikaty, Relacje, Konkursy...

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi…

Jak wspierać i czy rozmawiać z...

24-03-2022 Hits:81 KOMUNIKATY

Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna „Ola, Bory...

24-03-2022 Hits:78 KOMUNIKATY

Podziękowania

     ...

07-03-2022 Hits:106 KOMUNIKATY

Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy

Znamy już laureatów międzyprze...

27-02-2022 Hits:280 KOMUNIKATY

Bal karnawałowy

...

17-01-2022 Hits:140 KOMUNIKATY

Mapa dojazdu

Dane kontaktowe

Dyrektor:

Małgorzata Kołodziej

Dyrektor@p10.mikolow.eu

Adres:
Grudniowa 1b 
43-195 Mikołów, 
woj. śląskie, powiat: mikołowski

tel: 32 778 23 71 
e-mail: Sekretariat@p10.mikolow.eu

Godziny otwarcia:
pon-pt: od 6:00 do 17:00 

Nauczyciele:

Katarzyna Stasiak - Radomska KatarzynaStasiak-Radomska@p10.mikolow.eu

Karolina Blanik Karolina.Blanik@p10.mikolow.eu

Magdalena Kucybała Magdalena.Kucybala@p10.mikolow.eu

Katarzyna Kwaśniewska Katarzyna.Kwasniewska@p10.mikolow.eu

Elżbieta Tomiczek Elzbieta.Tomiczek@p10.mikolow.eu

Dagna Kołodziejczyk Dagna.Kolodziejczyk@p10.mikolow.eu

Anna Muszalska Anna.Muszalska@p10.mikolow.eu 

Izabela Cwalina Izabela.Cwalina@p10.mikolow.eu

Katarzyna Myszor Katarzyna.Myszor@p10.mikolow.eu

Aleksandra Polak Aleksandra.Polak@p10.mikolow.eu