Menu

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 10
w Mikołowie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Przedszkole Nr 10 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://p10.edu.pl                                                        

 • Data publikacji strony internetowej 2018-05-10                                                      
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-10    

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • Brak możliwości pomniejszenia i powiększenia tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia 2021-03-30
 • Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ilona Gamoń               

 • e - mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon 785 775 575

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno  nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Przedszkole Nr 10
 • Adres: ul. Grudniowa 1B, 43-190 Mikołów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 785 775 575

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • budynek parterowy, wolny od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
 •  trzy wejścia: jedno wejście główne dla rodziców i osób zainteresowanych oraz chronione alarmem i kodem  dwa boczne wejścia dla pracowników przedszkola
 • rozwiązania architektoniczne umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń technicznych
 • w placówce obowiązuje zakaz wprowadzania psów - nie dotyczy on psów asystujących
 • w placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego
 • parking posiada wytyczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

 

Co nowego? czyli Komunikaty, Relacje, Konkursy...

Jak wspierać i (czy) rozmawiać z dziećmi…

Jak wspierać i czy rozmawiać z...

24-03-2022 Hits:81 KOMUNIKATY

Bajka terapeutyczna

Bajka terapeutyczna „Ola, Bory...

24-03-2022 Hits:78 KOMUNIKATY

Podziękowania

     ...

07-03-2022 Hits:106 KOMUNIKATY

Na Śląsku mieszkomy, po Śląsku godomy

Znamy już laureatów międzyprze...

27-02-2022 Hits:281 KOMUNIKATY

Bal karnawałowy

...

17-01-2022 Hits:141 KOMUNIKATY

Mapa dojazdu